Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng Địa Việt

Thứ ba, 07/02/2017 09:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/11/2016,Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 525/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng Địa Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: Số 61/18/15 đường TMT 17, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0313969931.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm địa chất công trình và kiểm định vật liệu xây dựng TDV-TEST.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 61/18/15 đường TMT 17, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD1659.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng, clanhke xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý dung dịch bentonnit; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axit; Thử nghiệm bê tông nhựa; Kiểm tra kim loại, hàn, cáp; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng TN; Thử nghiệm hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Vải địa kỹ thuật – bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày.Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 525/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_525-GCN-BXD_24112016.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)