Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thanh Ngân

Thứ ba, 07/02/2017 08:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/11/2016,Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 523/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thanh Ngân đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: Số 06 - Nguyễn Xuân Ôn - Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định.

- Mã số thuế: 4100777051.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và địa chất công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 06 - Nguyễn Xuân Ôn - Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 768.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm dung dịch bentonite; Kiểm tra thép xây dựng; Sơn; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thí nghiệm nhũ tương nhựa đường gốc axit; Nhựa đường lỏng; Thử nghiệm ống nhựa; Phân tích hóa nước; Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Nhựa bitum; Bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vật liệu xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 201/QĐ-BXD ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 523/GCN-BXD. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)