Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn kiểm định công trình xây dựng Sài Gòn

Thứ ba, 07/02/2017 08:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/11/2016,Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 522/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định công trình xây dựng Sài Gòn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: Số 107 Đường CN11, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0313983527.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và địa chất công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 107 Đường CN11, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 923.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Bê tông nhựa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thí nghiệm đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thí nghiệm cơ lý nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm tại hiện trường; Cơ lý bentonnit; Thử nghiệm gạch ốp lát; Thử nghiệm kính xây dựng; Gạch bê tông khí chưng áp AAC; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông nhẹ; Thử nghiệm gạch granit; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thí nghiệm nhũ tương nhựa đường gốc axit; Kiểm tra cống hộp; Kiểm tra ống cống thoát nước; Đất gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm cơ lý vải địa kỹ thuật; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm hỗn hợp xi măng và đất.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 192/QĐ-BXD ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 522/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_522-GCN-BXD_24112016.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)