Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Bình

Thứ sáu, 10/02/2017 10:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 24/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Bình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

- Mã số thuế: 3100404932.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: 59 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 685.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử nghiệm bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch granito; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch terazo; Thử nghiệm ngói lợp; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Thử nghiệm gạch bê tông khí chưng áp (acc); thí nghiệm bột bả; Thử nghiệm bentonite; Thử nghiệm ống cống bê tông cốt thép thoát nước; Thử nghiệm cống hộp bê tông cốt thép.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định số 1118/QĐ-BXD ngày 10/9/2008 và số 186/QĐ-BXD ngày 10/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 24/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_24-GCN-BXD_24012017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)