Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam - Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Thứ sáu, 10/02/2017 10:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 23/GCN-BXD về việc Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam - Viện Khoa học công nghệ xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: 20/5B Quốc lộ 13, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0100408233-001.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm tổng hợp.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: 20/5B Quốc lộ 13, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 30.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm nước xây dựng; Thử nghiệm phụ gia cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật và bấc thấm; Thử nghiệm màng kín khí; Thử nghiệm tấm trải chống thấm bitum; Thử nghiệm gỗ; Thử nghiệm sơn, lớp phủ; Thử nghiệm epoxy; Thử nghiệm bentonite; Thử nghiệm kính xây dựng; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa đường lỏng, nhũ tương nhựa đường; Thử tải cấu kiện và kết cấu công trình; Thử nghiệm cống hộp bê tông cốt thép; Thử nghiệm ống cống bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 08/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng..Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 23/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_23-GCN-BXD_24012017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)