Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kỳ Nam

Thứ năm, 24/11/2016 15:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 513/GCN-BXD về việcCông ty TNHH tư vấn xây dựng Kỳ Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: số 28C/1, Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0311555300.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 28C/1, Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1232.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm đất trong phòng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch block BT; Cơ lý VL. bột khoáng trong BT nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của kim loại; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp xi măng đất; Phân tích hóa nước trong xây dựng; Cơ lí Bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định: Số 286/QĐ-BXD ngày 19 tháng 7 năm 2012 và số 402/QĐ-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 513/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 513-GCN-BXD_16112016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)