Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phương Bắc

Thứ ba, 22/11/2016 14:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 508/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phương Bắc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: Xóm 8, Xã Nghi Phú, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

- Mã số thuế: 2900903022.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Xóm 8, Xã Nghi Phú, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 702.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Kiểm tra vật liệu kim loại và liên kết hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; TN cơ lý VL, bột khoáng trong BT nhựa; Thí nghiệm nước trộn cho bê tông; Cơ lí Bentonite; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm đá ốp lát trong xây dựng; Thử phụ gia.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định: số 472/QĐ-BXD ngày 13 tháng 8 năm 2015 và số 616/ỌĐ-BXD ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 508/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 508-GCN-BXD_16112016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)