Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Thí nghiệm vật liệu và xây dựng Trường Huy

Thứ sáu, 10/02/2017 09:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 20/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Thí nghiệm vật liệu và xây dựng Trường Huy đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình.

- Mã số thuế: 3101018721.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm VLXD & Kiểm định CLCT.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Thôn Trung, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1669.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng và nhũ tương nhựa đường axít; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch terazo; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 20/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_20-GCN-BXD_23012017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)