Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Thứ sáu, 10/02/2017 09:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 22/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0301446422.

- Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm bê tông.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 8, Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1665.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

 


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 22/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_22-GCN-BXD_23012017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)