Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Hợp tác xã Vật liệu xây dựng Tuổi trẻ

Thứ sáu, 10/02/2017 08:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 18/GCN-BXD về việc Hợp lác xã Vật liệu xây dựng Tuổi trẻ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Mã số thuế: 2500211732

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm và Kiểm định chất lưọng vật liệu xây dựng T&T.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Thôn Chùa Tiếng, Xã Hương Sơn, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1664.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê lông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 18/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_18-GCN-BXD_23012017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)