Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty TNHH tư vấn thiết kế Thành Thành Đạt

Thứ ba, 22/11/2016 14:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 506/GCN-BXD về việcCông ty TNHH tư vấn thiết kế Thành Thành Đạt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: Số 13, Hẻm 2, Đường Huỳnh Công Nghệ, Khu phố 5, Phường 1, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

- Mã số thuế: 3901221338.

- Tên phòng thí nghiệm; Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 13, Hẻm 2, Đường Huỳnh Công Nghệ, Khu phố 5, Phường 1, Tp. Tây Ninh, Tinh Tây Ninh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1642.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu đá dăm, sỏi, cát bê tông – cát xây dựng và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa lỏng; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN; Thử nghiệm nhũ tương polime gốc axít; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch terrazzo; Thử nghiệm sơn vạch đường nhiệt dẻo; Thử nghiệm cơ lý gạch (đá) granit; Thử nghiệm cơ lý gạch block bê tông; Phân tích hóa nước; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 506/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 506-GCN-BXD_16112016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)