Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần địa chất Gia Hưng

Thứ ba, 22/11/2016 08:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 439/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần địa chất Gia Hưng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chi: số 22, Đường Phan Đăng Lưu - Tổ 5, P. Yên Thịnh, Tp. Yên Bái Tỉnh Yên Bái.

- Mã số thuế: 5200865810.

- Tên phòng thi nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 22, Đường Phan Đăng Lưu - Tổ 5, P. Yên Thịnh, Tp. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1625.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 439/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 439-GCN-BXD_12102016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)