Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình Thùy Hân

Thứ ba, 22/11/2016 09:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 448/GCN-BXD về việcCông ty TNHH tư vấn xây dựng công trình Thùy Hân đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: số 101/35/24, Đường số 11, KP 9, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức. Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0311508011.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 101/35/21, Đường số 11, KP 9, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1637.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 448/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 448-GCN-BXD_21102016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)