Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn công nghệ xây dựng Sài Gòn

Thứ hai, 21/11/2016 16:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 410/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần tư vấn công nghệ xây dựng Sài Gòn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: số 312, Đường sổ 8, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0313571594.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 312, Đường số 8, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1622.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa (cát + đá); Thử nghiệm cơ lý đất + cấp phối đá dăm (sỏi) trong phòng; Thí nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của kim loại và mối hàn kim loại; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 410/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 410-GCN-BXD_28092016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)