Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần công nghệ bê tông và VLXD VINALAB

Thứ hai, 21/11/2016 15:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 408/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần công nghệ bê tông và VLXD VINALAB đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: số 75b, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Tổ dân phố 6, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp.HàNội.

- Mã số thuế: 0107494150.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình Vinalab.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 75b, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Tổ dân phố 6, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 586.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Phép thử cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm phụ gia cho bê tông và vữa; Kiểm tra thép xây dựng; Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường gốc axít; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm gạch ốp lát, đá ốp lát; Cơ lí bentonite; Thử vải đại kỹ thuật – bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 435/QĐ-BXD ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 408/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 408-GCN-BXD_28092016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)