Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần Sao Việt

Thứ hai, 21/11/2016 15:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 407/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần Sao Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: Số 24, Đường Văn Lang, P. Hồng Gai, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

- Mã số thuế: 5701417880.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Tổ 41, Khu 4, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1639.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng; Cơ lí bentonite; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 407/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 407-GCN-BXD_28092016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)