Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần địa kỹ thuật và nền móng Thái Dương Hệ

Thứ năm, 24/11/2016 15:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 512/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần địa kỹ thuật và nền móng Thái Dương Hệ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: số 43A, Đường 25, Khu phố 2, P. Cát Lái, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0311491061.

- Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 24, Đường 50, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1616.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Phụ gia hóa học cho bê tông; Thử nghiệm chỉ tiêu cơ lý của kim loại & mối hàn kim loại; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử vật liệu sơn; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật, bấc thấm, lưới địa kỹ thuật; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 512/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 512-GCN-BXD_16112016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)