Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng và thương mại Việt Nhật

Thứ ba, 22/11/2016 15:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 510/GCN-BXD về việcCông ty TNHH MTV tư vấn xây dựng và thương mại Việt Nhật đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: số 241 Nguyễn Trãi, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

- Mã số thuế: 4300787963.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 241 Nguyễn Trãi, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1649.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thí nghiệm gạch lát granito; Bê tông nhẹ- gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng trong BTN; Cơ lí bentonite; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch terrazzo.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 510/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 510-GCN-BXD_16112016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)