Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn kiểm định khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam

Thứ ba, 22/11/2016 13:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 504/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần tư vấn kiểm định khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: số 32D/1, Nguyễn Vãn Lượng, Phường 16, Q. Gò vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0311406517.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 32D/1, Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Q. Gò vấp, Tp. Hồ Chi Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 911.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý cốt liệu, cát, đá; Thử nghiệm cơ lý đất; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và vữa; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm kính xây dựng; Thử nghiệm gạch ốp lát – đá granite; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm gạch bê tông nhẹ; Thử nghiệm gạch terrazzo; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm cơ lý bột khoáng; Thử nghiệm nhựa đường; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa đường lỏng và nhũ tương; Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lí bentonnit; Thử nghiệm cơ lý vải địa kỹ thuật; Thử nghiệm gối cầu, khe co giãn; Thử nghiệm cáp dự ứng lực, thép cường độ cao; Thử nghiệm cống; Sơn; Sơn vạch đường nhiệt dẻo; Lớp mạ; Dây điện; Ống nhựa; Thử nghiệm nước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này cỏ hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định: số 593/QĐ-BXD ngay 27 tháng 12 năm 2011 và số 222/QĐ-BXD ngày 11 tháng 6 nam 2012 cùa Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 504/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 504-GCN-BXD_16112016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)