Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Chi nhánh Trường Sơn 28 - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn

Thứ ba, 22/11/2016 11:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 470/GCN-BXD về việcChi nhánh Trường Sơn 28 - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Mỹ, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.

- Mã số thuế: 0100512273-004.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Tổ dân phố Phú Mỹ, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 45.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm LAS-XD 1634: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối ; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thí nghiệm gạch xi măng lát nền và gạch granito; Thử nghiệm gạch gốm ốp lát; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm vữa xây dựng; TN các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa; Thí nghiệm nhựa bitum; Nhũ tương axít; Nhựa đường lỏng; Thí nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý bột khoáng trong BTN; Kiểm tra cống hộp; Bentonite; Thử nghiệm sơn, vecni; Vải địa kỹ thuật; Bấc thấm; Rọ đá, thảm đá; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 470/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_ 470-GCN-BXD_07112016.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)