Quảng Ngãi: Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Xây dựng

Thứ năm, 04/07/2024 15:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn vừa ký Quyết định số 750/QĐ-UBND công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Danh mục gồm có 61 TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện. Trong đó, cấp tỉnh có 54 TTHC thuộc 3 lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; giám định tư pháp; quản lý công sản. Cấp huyện có 7 TTHC của 2 lĩnh vực: Xây dựng; quy hoạch - kiến trúc.

Sở Xây dựng, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có giải pháp cụ thể, đẩy mạnh công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền để khuyến khích, thúc đẩy và vận động người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn và thông báo tiếp nhận chính thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho cá nhân, tổ chức không muộn hơn tám giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận; chủ động hẹn, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn tối đa so với quy định để giảm thời gian chờ đợi kết quả cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện việc rà soát, lựa chọn và kiểm thử các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý còn lại của cơ quan để bổ sung, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện cấu trúc lại quy trình TTHC để thay đổi quy trình nội bộ, quy trình điện tử theo hướng đơn giản, cắt giảm các bước thực hiện, các thông tin cần khai báo, cung cấp khi người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)