TP Hồ Chí Minh: Phê duyệt 4 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Thứ sáu, 27/10/2023 14:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/10, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 4790/QĐ-UBND phê duyệt 4 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành đã được tái cấu trúc theo phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Chủ tịch UBND TP thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Danh mục và nội dung chi tiết của 4 quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND TP tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-boTTHC.aspx.

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc là cơ sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)