Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thứ tư, 23/08/2023 15:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND về việc cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy trình TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, TTHC, giấy tờ công dân đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để các phương án cải cách sớm đi vào cuộc sống, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là thực hiện tốt việc đánh giá tác động, thẩm định quy định TTHC tại đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC (trường hợp được ban hành theo thẩm quyền); Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC; Rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố; Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và TTHC; Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực hiện môi trường điện tử; Thông tin, tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Tăng cường, khuyến khích việc thực hiện, đề xuất các mô hình, sáng kiến trong việc thực hiện TTHC, cải cách TTHC…

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện và xác định kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC trong năm 2023.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)