Hà Nội: Đột phá trong cải cách hành chính là khâu thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ

Thứ sáu, 09/06/2023 14:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 8/6, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên đã chủ trì buổi giám sát chuyên đề của HĐND Thành phố đối với UBND thành phố Hà Nội về công tác cải cách hành chính (CCHC), việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Tham gia đoàn giám sát có các chuyên gia, nhà khoa học thuộc lĩnh vực, ngành; tiếp đoàn giám sát có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải. 

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Qúi Tiên chủ trì buổi giám sát

Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát các sở, ngành, đơn vị thời gian qua, Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố Duy Hoàng Dương cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác CCHC của Thành phố được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, một trong ba khâu đột phá; được chỉ đạo quyết liệt, sát sao; đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả nổi bật, tạo được chuyển biến rõ nét, toàn diện trong các lĩnh vực CCHC, được Trung ương ghi nhận, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ; hầu hết các chỉ tiêu theo Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ đã hoàn thành và về đích sớm; góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của Thủ đô.

Giai đoạn 2021-2025, công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được Thành ủy, HĐND Thành phố rất quan tâm và đưa vào Chương trình, Nghị quyết của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND Thành phố. UBND Thành phố chỉ đạo, điều hành thực hiện bám sát vào chỉ đạo, quy định của Trung ương và Thành ủy. UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025. Hằng năm, đều ban hành Kế hoạch CCHC để triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC được giao trong Kế hoạch CCHC giai đoạn theo lộ trình đã được xác định và cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ, chỉ tiêu về CCHC do Chính phủ giao tại Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đồng thời đã xây dựng kế hoạch cải thiện các chỉ số PAR INDEX; SIPAS, PAPI, PCI. Kết quả chỉ số CCHC của Thành phố các năm 2021, 2022 luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, Thành phố dẫn đầu cả nước và có sự cải thiện hàng năm.

Quang cảnh buổi giám sát

Nhiệm vụ về chuyển đổi số, hướng đến xây dựng chính quyền số được Chính phủ giao cho UBND cấp tỉnh thực hiện đã được UBND Thành phố triển khai xây dựng thành nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể để giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị của Thành phố thực hiện với nhiều chỉ tiêu được tăng so với chỉ tiêu quy định chung của Chính phủ. Đồng thời, đã tham mưu và ban hành các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 30/12/2022, của Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tuy nhiên, HĐND Thành phố cũng cho rằng, tuy chỉ số CCHC của Thành phố có tăng về điểm số và thứ hạng nhưng một số chỉ tiêu thành phần có dấu hiệu suy giảm, trong đó, có chỉ số về công tác chỉ đạo điều hành CCHC xếp hạng 31/63 tỉnh, thành phố; tụt 16 bậc so với năm 2021. Mặc dù UBND Thành phố đã ban hành các kế hoạch khắc phục nhưng chỉ số SIPAS chưa có sự cải thiện về xếp hạng. Năm 2022, Chỉ số PAPI của Thành phố sụt giảm cả về điểm số và thứ hạng, so với năm 2021, chỉ số tổng hợp PAPI 2022 giảm 3 bậc và có tới 5/8 chỉ số thành phần giảm. Chỉ số PCI năm 2022 cũng tụt 10 bậc so với năm 2021, đứng ở vị trí 20/63 tỉnh, thành phố.

Các nhiệm vụ, chỉ tiêu về CCHC của giai đoạn, các nhiệm vụ về chuyển đổi số đều được xác định đầu mối cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện, có xác định thời gian thực hiện, nhưng chưa xác định thời gian hoàn thành hoặc xác định lộ trình để đạt được chỉ tiêu hoặc chưa xác định được chủ thể thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, còn một số nhiệm vụ về CCHC, chuyển đổi số không có căn cứ để xác định việc hoàn thành đã đảm bảo yêu cầu về tính kịp thời.

Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố Duy Hoàng Dương báo cáo tổng hợp kết quả giám sát các sở, ngành, đơn vị

Đặc biệt, HĐND Thành phố cũng nhận định, vẫn chưa có cơ chế hữu hiệu trong kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về CCHC, cũng như chưa có những biện pháp xử lý hữu hiệu đối với những trường hợp chậm thực hiện; kết quả thực hiện không đạt như mong muốn. Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành về CCHC ở một số cơ quan, một số lĩnh vực còn chưa sát sao, chưa quyết liệt, vẫn còn có nhiệm vụ chậm tiến độ. Nhận thức của người đứng đầu tại một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt ở cấp xã về công tác CCHC còn hạn chế; việc xây dựng kế hoạch CCHC hằng năm còn hình thức, chung chung, chưa cụ thể, chưa gắn với đặc thù, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá.

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các quy chế, quy trình công tác, kết luận, chỉ đạo của cấp trên còn hạn chế. Tính chủ động trong tham mưu, đề xuất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp ở một số cơ quan, đơn vị, bộ phận, cá nhân còn yếu. 

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải khẳng định, việc HĐND Thành phố lựa chọn vấn đề giám sát rất trúng. Lĩnh vực này, UBND Thành phố đã nhận thức rõ tầm quan trọng và đang triển khai với mong muốn các sở, ngành, cán bộ làm trực tiếp phải thay đổi nhận thức, đổi mới sáng tạo, nhất là trong chuyển đổi số. “Đột phá của đột phá, hiệu quả nhất trong CCHC là khâu thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ”- đồng chí Hà Minh Hải nhấn mạnh.

Theo đồng chí Hà Minh Hải, lĩnh vực này, kết quả cuối cùng là người dân có đồng thuận tham gia không mới là kết quả cần. Vì thế, mỗi sở, ngành, đơn vị cần có nhận thức đầy đủ, tư duy sáng tạo, làm thực chất; cần xây dựng bộ tiêu chí trong lĩnh vực CCHC, xác định sản phẩm cuối cùng để đánh giá.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải phát biểu tại buổi giám sát

Đồng chí Hà Minh Hải cũng thừa nhận, công tác chuyển đổi số của Thành phố là điểm yếu nhất. Bên cạnh đó, việc ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn và định mức đơn giá một số lĩnh vực rất chậm ở một số sở, ngành…, nên thời gian tới, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ cần phải chuyển đổi nhận thức mới phát huy tối đa sức lực. Thời gian tới, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo lần lượt công khai các quy trình, thủ tục hành chính, nhân sự (trừ lĩnh vực pháp luật cấm) thực hiện với mục đích công khai, minh bạch để để người dân giám sát, đồng thuận thực hiện.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên khẳng định, bên cạnh những kết quả tích cực, vấn đề CCHC, chính quyền điện tử và chuyển đổi số của Thành phố còn nhiều điểm yếu. 

“Vẫn còn 25 chính sách ký rồi nhưng ban hành chậm, 224 định mức kỹ thuật ban hành chậm, 199 đơn giá chậm không ban hành được. Đặc biệt, có 86 thủ tục hành chính ủy quyền cho cấp huyện nhưng chưa triển khai được, do khâu rà soát ủy quyền không kỹ, đưa vào kế hoạch rồi, nhưng không thực hiện được lại xin ý kiến ngược lại”- đồng chí Phạm Quí Tiên nhấn mạnh.

Vì thế, đồng chí Phạm Quí Tiên đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành cần có quy trình nội bộ cụ thể, rõ ràng; nên xây dựng quy trình mẫu, để tránh việc đơn vị, cơ sở tự ban hành quy trình nội bộ tự, dẫn đến việc nơi nào thủ trưởng quan tâm đến CCHC thì tốt, không quan tâm thì lại chậm.

Đối với cải cách tài chính công, Sở Tài chính cần rà soát lại, tham mưu ban hành đơn giá, định mức; cần thiết thuê chuyên gia xây dựng, đơn vị nghiệm thu, bảo đảm chất lượng, đáp ứng kịp thời.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)