Sở Xây dựng Bắc Ninh: Phấn đấu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính đạt mức độ 3

Thứ tư, 24/05/2023 15:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Từ năm 2020 đến nay, ngành Xây dựng triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính như: Thực hiện có hiệu quả Đề án “5 tại chỗ” với 8 thủ tục hành chính; tích hợp 45 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao tinh thần phục vụ của công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

Cán bộ Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Kết quả, Sở tiếp nhận xử lý 4.565 hồ sơ, đã xử lý đúng hạn 100%, trong đó giải quyết sớm khoảng 95%, trung bình giảm khoảng 30% thời gian so với quy định, không có hồ sơ bị chậm. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; góp phần thu hút các nhà đầu tư và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Xây dựng luôn đứng trong tốp đầu về cải cách hành chính trong các khối cơ quan thuộc UBND tỉnh (năm 2020, 2021 xếp thứ 2, năm 2022 xếp thứ nhất).

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phục vụ tốt nhân dân ngành Xây dựng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính đạt mức độ 3, hơn 10% thủ tục hành chính đạt mức độ 4. Đồng thời, nâng cao nhận thức, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân; công bố công khai các quy hoạch xây dựng, các công trình, dự án đầu tư xây dựng, minh bạch hóa tiếp cận thông tin quy hoạch.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)