TP Hồ Chí Minh: Triển khai thực hiện cơ chế ưu đãi lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến

Thứ tư, 10/05/2023 14:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TPHCM vừa có ý kiến chỉ đạo việc triển khai thực hiện cơ chế ưu đãi lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở Tư pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án thu lệ phí theo hình thức nộp hồ sơ trực tiếp và nộp hồ sơ trực tuyến, hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình UBND TP để trình HĐND TP. Đề án, hồ sơ trình UBND TP phải được Sở Tài chính, Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.

Song song đó, các đơn vị cần báo cáo, hoàn thiện hồ sơ trình UBND TP để trình HĐND TP thông qua Nghị quyết thu lệ phí theo hình thức nộp hồ sơ trực tiếp và nộp hồ sơ trực tuyến trước ngày 01/8/2023.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở Tài chính tham mưu UBND TP báo cáo Bộ Tài chính tình hình triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ngành kịp thời báo cáo, đề xuất trình UBND TP xem xét, giải quyết.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)