Hà Nội: Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công

Thứ tư, 22/03/2023 11:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 90/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Thông báo nêu rõ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (thành viên Tổ công tác) tiếp tục đôn đốc, triển khai, hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ chậm muộn, chưa hoàn thành năm 2022, các nhiệm vụ đang triển khai trong quý I/2023, bảo đảm đúng tiến độ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Thành phố và các chỉ đạo của UBND Thành phố, Tổ công tác.

Văn phòng UBND Thành phố được giao đánh giá việc thực hiện ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, tổng hợp những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ; chủ trì triển khai thực hiện Đề án mô hình “một cửa hiện đại” trong toàn Thành phố theo lộ trình, phân cấp đầu tư, nâng cấp; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”; tập huấn về dịch vụ công trực tuyến gắn với Đề án mô hình “một cửa hiện đại” (hoàn thành trong quý III/2023).

Văn phòng UBND Thành phố phối hợp, hướng dẫn UBND quận Hoàn Kiếm triển khai thí điểm mô hình bộ phận “một cửa” UBND quận Hoàn Kiếm và thực hiện thí điểm Trung tâm phục vụ hành chính công cấp phường của quận trên cơ sở ghép một số phường.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Tổ công tác tham mưu UBND Thành phố tổ chức hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã. Hội nghị dự kiến được tổ chức trong tháng 3/2023.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)