Triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau”

Thứ năm, 02/03/2023 14:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau” (chiến dịch).

Trong năm 2022, có 42.839/82.015 hồ sơ nộp trực tuyến, đạt 52,23%.

Mục tiêu chiến dịch đề ra, từ ngày 01/3 đến ngày 09/5/2023, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến cấp tỉnh đạt 80%; cấp huyện đạt 70%; cấp xã đạt 60%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đạt 80%; cấp huyện đạt 70%; cấp xã đạt 65%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến cấp tỉnh đạt 40%; cấp huyện đạt 35%; cấp xã đạt 30%.

Được biết, trong năm 2022 tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến đã đạt vượt so với chỉ tiêu mà UBND tỉnh giao 20% trở lên. Tuy nhiên, trong đó vẫn còn có một số đơn vị đạt 0%.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản đã đạt so với chỉ tiêu mà UBND tỉnh giao (cấp tỉnh 50%, cấp huyện 40%). Tuy nhiên, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã vẫn chưa đạt chỉ tiêu giao 35% trong năm 2022; trong đó, có một số đơn vị chỉ đạt hơn 20%.

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến tại bộ phận một cửa các cấp còn rất thấp so với chỉ tiêu 10% mà UBND tỉnh giao cho các đơn vị, địa phương trong năm 2022. Trong năm 2023, chỉ tiêu này là 30%.

Việc triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau” nhằm tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh thực hiện chưa đạt yêu cầu hoặc còn thấp so với quy định; tạo sự chuyển biến đáng kể về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh sau khi kết thúc chiến dịch. Tăng cường tính chủ động, sáng tạo, mạnh dạn áp dụng những sáng kiến, giải pháp mới để cải cách hành chính trở thành khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý của tỉnh.

Nguồn: Camau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)