Nghệ An cải cách hành chính để thu hút hiệu quả các dự án đầu tư

Thứ ba, 14/02/2023 13:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tỉnh Nghệ An đang thực hiện việc hỗ trợ và giải quyết các thủ tục đầu tư, các khó khăn vướng mắc đối với 3 nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng chiến lược quan trọng.

Năm 2023, tỉnh Nghệ An thực hiện quyết liệt việc cải cách hành chính trong giải quyết các thủ tục đầu tư, coi đây là việc làm quan trọng nhằm thúc đẩy, thu hút hiệu quả các dự án.

Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tỉnh duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành với các nhà đầu tư để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khắc phục tình trạng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông cho các nhà đầu tư có thời điểm chưa nghiêm túc, chậm trả lời hoặc kéo dài thời gian trả lời đối với các nội dung liên quan, dẫn đến thiếu cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ cho các nhà đầu tư.

Tỉnh đang thực hiện việc hỗ trợ và giải quyết các thủ tục đầu tư, các khó khăn vướng mắc đối với 3 nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng chiến lược quan trọng là Công ty Trách nhiệm hữu hạn VSIP Nghệ An, Công ty Cổ phần WHA Nghệ An và Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt. Đây là những doanh nghiệp đầu tư lớn, có tác dụng để hình thành các cực tăng trưởng về kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, thông qua đó để thu hút, mời gọi các nhà đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết đầu năm 2023 đến nay toàn tỉnh đã cấp mới 6 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 460,2 tỷ đồng; điều chỉnh tổng vốn đầu tư một dự án với tổng mức đầu tư tăng 2,5 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc hướng dẫn hồ sơ của các Sở, ngành bảo đảm đúng quy định về thủ tục và yêu cầu cơ bản về nội dung, thực hiện đúng nguyên tắc mỗi hồ sơ chỉ hướng dẫn một lần; 100% hồ sơ của nhà đầu tư được giải quyết đúng thời hạn quy định.

Cùng với quyết liệt việc cải cách hành chính trong giải quyết các thủ tục đầu tư, tỉnh Nghệ An cũng tập trung khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế trong việc cải thiện các chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính; thực hiện việc đánh giá chỉ số PCI của tỉnh và giải pháp nâng cao chỉ số này trong giai đoạn tới./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)