Hà Nội: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ hai, 09/01/2023 15:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 3/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nêu rõ, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các nội dung tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội, bảo đảm bộ phận “một cửa” các cấp phù hợp với mô hình của đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt. Tạo lập thương hiệu bộ phận “một cửa” hiện đại đồng bộ trên toàn địa bàn Thành phố, hình thành môi trường làm việc thống nhất, thuận lợi, văn minh, hiện đại. Cùng với đó, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ; việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức được thực hiện theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành trong giải quyết thủ tục hành chính; công khai, minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận “một cửa” thông qua các dịch vụ công, nhất là dịch vụ công trực tuyến.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chỉ đạo, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đề án trên; tiến hành rà soát cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, các trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, đội ngũ làm việc tại bộ phận “một cửa” để kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo nội dung mô hình đề án, bảo đảm việc triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố lưu ý, việc xây dựng nguyên tắc chung thống nhất trong việc thực hiện triển khai đề án theo hướng tận dụng, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, vật chất hiện có tại bộ phận “một cửa các cấp; đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị, cơ sở vật chất... chưa có để đáp ứng theo yêu cầu của đề án, bảo đảm khoa học, đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm; tránh đầu tư dàn trải, lãng phí và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)