Hà Nội tạo lập thương hiệu Bộ phận Một cửa hiện đại đồng bộ

Thứ sáu, 11/11/2022 14:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đề án về mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của TP. Hà Nội yêu cầu diện tích của Bộ phận Một cửa đảm bảo tối thiểu từ 40m2 trở lên; cán bộ, công chức thực hiện việc mặc đồng phục; xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, người lao động tại Bộ phận Một cửa thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp…

Nhận diện Logo Bộ phận Một cửa trên wesite

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định 4379/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 về "Đề án mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp" trên địa bàn TP. Hà Nội.

Hà Nội có 648 Bộ phận Một cửa

Đề án có quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngoài ra đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vbụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành chính quyền số, công dân số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Hiện nay, tổng số Bộ phận Một cửa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã: 648 Bộ phận Một cửa (39 Bộ phận Một cửa cấp sở, ngành; 30 Bộ phận Một cửa cấp huyện và 579 Bộ phận Một cửa cấp xã), không tính các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp của Thành phố là 2.776 biên chế (184 biên chế tại Bộ phận Một cửa của các sở, ban, ngành; 202 biên chế Bộ phận Một cửa cấp huyện và 2.390 biên chế Bộ phận Một cửa cấp xã).

Tổng số thủ tục hành chính của Thành phố (tính đến 20/10/2022) là 1.910 thủ tục hành chính trong đó 1.541 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Thành phố, 258 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện và 111 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã.

Về cơ sở vât chất phục vụ nhu cầu công dân khi đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa, hiện máy lấy số tự động/thiết bị lấy số tự động cí 227/627 (36,2%) Bộ phận Một cửa các cấp đã bố trí thiết bị lấy số tự động để công dân có thể thuận tiện trong việc thực hiện giao dịch thủ tục hành chính tại đây. Còn 400/627 (63,8%) Bộ phận Một cửa chưa có thiết bị lấy số tự động phục vụ việc lấy số, đăng ký thứ tự khi đến giao dịch với Bộ phận Một cửa.

Logo Bộ phận Một cửa với khẩu hiệu "Hành chính phục vụ"

Đánh giá của TP. Hà Nội cho thấy, Bộ phận Một cửa được duy trì và hoạt động hiệu quả tại 03 cấp (sở, ngành; quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn). Các đơn vị đều đã bố trí vị trí cho Bộ phận Một cửa tại địa điểm thuận tiện nhất cho việc tiếp nhận và trả kết quả cũng như công dân liên hệ được thuận lợi (thường tại vị trí trung tâm của trụ sở đơn vị).

Trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa các đơn vị được đánh giá cơ bản đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ người dân khi đến liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính như: bố trí đủ bàn viết cho công dân để thực hiện kê khai, ghế ngồi chờ, quạt mát …Một số đơn vị đã có sự đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị phục vụ công dân như: điều hòa nhiệt độ, cây nước, máy tính kết nối mạng, màn hình cảm ứng tra cứu thông tin và các thiết bị tiện ích khác.

Thành phố đã có khuyến nghị về việc đảm bảo diện tích tối thiểu ưu tiên bố trí cho Bộ phận Một cửa cũng như việc phân chia các khu vực tại Bộ phận, tuy nhiên do điều kiện và hoàn cảnh thực tế tại các đơn vị vẫn còn gần 70 đơn vị có diện tích tối thiểu bố trí cho Bộ phận Một cửa còn dưới mức khuyến nghị, thậm chí còn dưới mức cơ bản cần thiết (dưới 15m2).

Những đơn vị có diện tích này thường tập trung ở quận Hoàn Kiếm (07/18 phường có diện tích dưới 20m2) và một số đơn vị khác như Ba Vì, Thanh Oai, Sóc Sơn, Nam Từ Liêm, Thạch Thất và 25 đơn vị có diện tích từ 20-30m2.

Việc diện tích tại Bộ phận Một cửa quá nhỏ ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của Bộ phận khi không thể bố trí các không gian tiện ích cơ bản dành cho cán bộ và công dân khi đến thực hiện các giao dịch và giải quyết các yêu cầu về thủ tục hành chính như: Bố trí phân chia không gian các khu vực hay bố trí các thiết bị như photocopy, máy lấy số tự động hoặc tiện ích phục vụ công dân như nước uống, cây xanh…..có đơn vị Bộ phận Một cửa đã xuống cấp, nhiều thiết bị hư hỏng và nguy có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người lao động cũng như công dân khi thực hiện giao dịch (Bộ phận Một cửa của Sở Tư pháp: cửa đã mối mọt, rào chống bằng cây gỗ...).

Logo Bộ phận Một cửa trên mạng xã hội

Diện tích của Bộ phận Một cửa đảm bảo tối thiểu từ 40m2 trở lên

"Đề án mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp" trên địa bàn TP. Hà Nội được ban hành để kịp thời khắc phục và giải quyết những tồn tại, hạn chế nêu trên, việc xây dựng một quy chuẩn chung, đồng bộ cho Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn Thành phố đáp ứng yêu cầu hiện đại với bản sắc, thương hiệu, các yêu cầu về thiết kế nội, ngoại thất, biển hiệu, trang phục, biển tên, tài liệu truyền thông, giao diện, trang bị cơ sở vật chất…gắn với ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu cấp thiết.

Từ đó góp phần tạo lập thương hiệu Bộ phận Một cửa hiện đại đồng bộ trên toàn Thành phố, hình thành một môi trường làm việc thống nhất, thuận lợi, văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, làm thay đổi thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, nhiệm vụ hướng tới nền hành chính phục vụ; việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa và hướng tới mục tiêu hài lòng ở chất lượng phục vụ dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Đề án, diện tích của Bộ phận Một cửa đảm bảo tối thiểu từ 40m2 trở lên.

Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ vào tình hình, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị để bố trí vị trí, diện tích phù hợp. Ưu tiên việc nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc đã có hoặc thuê, hoán đổi công năng sử dụng của công trình sẵn có để tránh lãng phí.

Đối với các đơn vị đã đảm bảo yêu cầu về diện tích, tiếp tục rà soát, đảm bảo các công năng hoặc nâng cấp, cải tạo đảm bảo chất lượng và yêu cầu.

Riêng đối với UBND quận Hoàn Kiếm, thực hiện nghiên cứu, thực hiện thí điểm mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công cấp phường trên cơ sở ghép một số phường có diện tích dưới 20m2. Thời gian thí điểm trong năm 2023.

Quy hoạch, thiết kế không gian trong Bộ phận Một cửa được yêu cầu đáp ứng đủ 05 Khu vực trong Bộ phận Một cửa, cụ thể: Khu vực cung cấp thông tin, thủ tục hành chính; Khu vực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Khu vực ngồi chờ giao dịch của công dân; Khu vực đặt các trang thiết bị phục vụ việc tra cứu, đánh giá mức độ hài lòng, thiết bị số hóa; Khu vực cung cấp dịch vụ hỗ trợ khác.

Đề án cũng đưa ra yêu cầu cụ thể về máy vi tính, đảm bảo đủ theo nguyên tắc 1 cán bộ, viên chức làm việc tại Bộ phận/01 máy tính; đảm bảo tối thiểu 01 máy vi tính có kết nối mạng phục vụ công dân đến giao dịch tại Bộ phận (phục vụ việc hướng dẫn, tra cứu thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến).

Máy in, máy scan, Thiết bị đọc mã vạch /mã Qrcode phục vụ quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính… cũng cần đảm bảo đáp ứng 01 máy tính/ máy in đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

Về hình ảnh của Bộ phận Một cửa phải hài hòa và phù hợp với tổng thể chung của trụ sở cơ quan đơn vị; gắn với Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận và đặc điểm ngành, nghề, địa phương của từng đơn vị. Đồng bộ trong các thiết kế nội, ngoại thất, trang trí theo Bộ nhận diện thương hiệu.

Đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa: Thực hiện việc mặc đồng phục theo quy định hiện hành; ưu tiên việc thực hiện đồng bộ về trang phục trên toàn địa bàn hoặc toàn ngành vào tất cả các ngày giao dịch. Xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, người lao động tại Bộ phận Một cửa thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)