Thái Nguyên thúc đẩy giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 4

Thứ hai, 01/08/2022 16:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đến nay, việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 của tỉnh Thái Nguyên đã đạt tỷ lệ gần 68%, cao hơn so với mục tiêu đề ra đến hết năm 2022. Hiện nay, tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 nhằm hướng tới chính quyền số, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 cho công chức, viên chức.

Tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ bốn trên toàn tỉnh Thái Nguyên đến nay đạt 67,8%, cao hơn so với mục tiêu đến hết năm 2022 mà tỉnh đề ra là 55%. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên Đỗ Xuân Hòa cho rằng, còn một số đơn vị, địa phương giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 với tỷ lệ thấp.

Nguyên nhân chủ yếu là do tuyên truyền chưa thật sự sâu rộng, dẫn đến người dân, doanh nghiệp chưa mạnh dạn thay đổi thói quen trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số; một số ngành, đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, đa số là kiêm nhiệm, hạn chế về kinh nghiệm trong tham mưu, triển khai, đặc biệt là hạn chế trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Mặt khác, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra thực hiện; thành phần hồ sơ có yếu tố chuyên ngành, phức tạp; kỹ năng số của người dân, một số doanh nghiệp chưa cao.

Xác định đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là một trong những nhiệm vụ quan trọng xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số nên tháng 7/2022 tỉnh Thái Nguyên đã ban hành chính sách giảm 50% lệ phí thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.

Tăng cường hiệu quả hoạt động của 2.256 Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số, trong đó có dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về lợi ích khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Tăng cường sử dụng, ứng dụng giải pháp ký số từ xa vào Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong việc đăng ký, sử dụng chữ ký số khi thực hiện các thủ tục hành chính. Các cấp chính quyền quan tâm đầu tư trang thiết bị cần thiết tại bộ phận “Một cửa” cấp huyện, cấp xã để hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến.

Ông Đỗ Xuân Hoà cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu cho tỉnh thường xuyên tổ chức các cuộc làm việc với cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ bốn đạt thấp để kiểm điểm, đánh giá và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các cơ quan, đơn vị này.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)