Hà Nội: Thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Thứ ba, 26/07/2022 14:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2312/UBND-KSTTHC về thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, để làm tốt nhiệm vụ trên, Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát thủ tục hành chính và điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến mức độ 4 với thủ tục hành chính đủ điều kiện. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tới từng cơ quan Nhà nước của Thành phố năm 2022 bảo đảm phù hợp lộ trình và khả năng của từng đơn vị, hướng tới đạt được mục tiêu nêu tại kế hoạch hành động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022. 

UBND Thành phố giao sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, trong đó có hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm phù hợp, hiệu quả…

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ quy trình nghiệp vụ, khả năng, yêu cầu của đơn vị, địa bàn phụ trách, rà soát, hoàn thiện ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến như: Giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến... 

Đối với các sở chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông xác định các thông tin, dữ liệu cần khai thác từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ, thành phố và hệ thống thông tin có phạm vi quy mô từ Trung ương tới địa phương đã sẵn sàng để giảm thiểu giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp dữ liệu một lần cho cơ quan Nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện kết nối kỹ thuật (hoàn thành trong năm 2022).

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)