Quảng Ninh thực hiện “6 dám” trong cải cách hành chính

Thứ năm, 21/07/2022 11:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Quảng Ninh sẽ thực hiện “6 dám” để nâng cao hiệu quả cao trong cải cách hành chính: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn.


Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị phân tích chuyên sâu chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính được tổ chức ngày 20/7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh tỉnh sẽ thực hiện “6 dám” để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả cao trong cải cách hành chính: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách.

Đây là những nội dung được đúc kết từ kinh nghiệm trong suốt hơn 10 năm tỉnh Quảng Ninh thực hiện cải cách hành chính.

Tỉnh Quảng Ninh đang ngày càng xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp gắn với định vị thương hiệu tỉnh, giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ 6 nội dung cải cách hành chính để quyết tâm xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc; đáp ứng niềm mong mỏi, kỳ vọng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính thông qua việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu sửa đổi nội dung các văn bản không phù hợp, kịp thời phát hiện những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, hết hiệu lực để đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung.

Sau khi thực hiện rà soát, đến nay, toàn tỉnh còn tổng số 1.803 thủ tục hành chính.

Tại các trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đều đạt trên 98%. Riêng tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trên 53,5% số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến.

Tỉnh Quảng Ninh đã kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp theo quy định.

Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh đã giảm 227 đầu mối tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp so với năm 2015 (đạt 18%), trong đó có 140 cơ quan, tổ chức hành chính, 87 đơn vị sự nghiệp.

Tỉnh đã hoàn thành mục tiêu giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập từ năm 2020, sớm 01 năm so với quy định, đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của tỉnh Quảng Ninh năm 2021 đạt tỷ lệ tương đối cao, trung bình đạt 94,07% và là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng đánh giá đối với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có 5/5 tiêu chí có tỷ lệ đánh giá hài lòng trên 90%.

Cụ thể, tỷ lệ hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 94,90%; về thủ tục hành chính đạt 94,78%; về công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính là 94,75%; tiếp cận dịch vụ đạt 94,64%; việc tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức là 91,26%.

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương của Quảng Ninh tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả, tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; rà soát, tự kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện cán bộ, công chức, viên chức không xử lý hoặc chậm xử lý, xử lý hồ sơ không đúng trình tự, thủ tục theo quy định, có hành vi nhũng nhiễu để xử lý nghiêm.

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục công khai đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận đối với các thủ tục hành chính được thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận một cửa, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trên Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị; vận hành có hiệu quả mô hình trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công các địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn đến tổ chức, cá nhân thực hiện truy cập nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng tới thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ công trực tiếp của công dân, nhằm tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại cho người sử dụng, giảm nỗi lo lây lan dịch COVID-19, góp phần cải cách thủ tục hành chín, giảm phiền hà, sách nhiễu, chống tiêu cực trong việc tiếp xúc với nhân dân, doanh nghiệp.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)