Hà Nội: Gần 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn

Thứ tư, 13/07/2022 15:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trong Quý II năm 2022, tổng số hồ sơ TP. Hà Nội tiếp nhận là trên 1 triệu hồ sơ. Trong đó, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,78%.

100% các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đều đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của Chính phủ trong giải quyết TTHC. Ảnh: VGP/Minh Anh

Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo của UBND TP. Hà Nội về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành(TTHC) chính Quý II năm 2022 trên địa bàn TP Hà Nội.

Tính đến ngày 14/6/2021, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố là 1.895 thủ tục hành chính. Trong đó, cấp Sở, cơ quan tương đương Sở là 1.522 thủ tục, cấp huyện là 263 thủ tục và cấp xã là 110 thủ tục.

Trong Quý II năm 2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận toàn Thành phố là trên 1 triệu hồ sơ. Trong đó, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,78%; có 0,22% hồ sơ giải quyết quá hạn. Số hồ sơ đang giải quyết là trên 28.100 hồ sơ.

Đến nay, 100% các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đều đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của Chính phủ trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được giám sát, kiểm soát chặt chẽ nên đã hạn chế tối đa việc nhũng nhiễu, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính. Khi chậm trễ trong quá trình giải quyết hồ sơ, các đơn vị thực hiện việc xin lỗi công dân và khắc phục nhanh chóng, kịp thời để trả đúng hạn theo quy định.

Thành phố cũng tăng cường chỉ đạo nâng cao thái độ ứng xử, đạo đức công vụ của công chức, đặc biệt là công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa, đề cao tính chuyên nghiệp, sự phục vụ của công chức đối với người dân, tổ chức trên cơ sở lấy sự hài lòng của người dân làm một trong những cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức.

Thực hiện nhiệm vụ tích hợp thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, mới đây, UBND Thành phố đã phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính lựa chọn tái cấu trúc xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022. Trong đó, phê duyệt 928 thủ tục hành chính được lựa chọn tái cấu trúc.

Về nhiệm vụ trong quý III/2022 đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, Thành phố tập trung triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt việc công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định; thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính bảo đảm hiệu quả.

Thành phố tích cực đôn đốc, triển khai công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đặc biệt là đối với các thủ tục đã xác định trong kế hoạch. Phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo minh bạch, cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)