Quảng Ngãi: Kết nối hệ thống Dịch vụ công nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

Thứ ba, 28/06/2022 15:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Công văn số 3054/UBND-TTHC ngày 23/6/2022 về việc triển khai thực hiện kết nối hệ thống Dịch vụ công (DVC) thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua thông qua Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng liên hệ với Cục Tin hóa - Bộ TT&TT và Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng để được hướng dẫn, hỗ trợ kết nối phần mềm Cổng DVC - Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đối với DVC trực tuyến thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua của Bộ Xây dựng thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống của tỉnh lên hệ thống của Bộ Xây dựng và Cổng DVC quốc gia.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng để được cung cấp mật khẩu cho các tài khoản quản trị hệ thống; quản lý, theo dõi, cập nhật kịp thời các thông tin vào hệ thống theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện tiếp nhận trả kết quả giải quyết đối với DVC trực tuyến nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua trên Cổng DVC quốc gia theo Công văn số 6980/UBND-TTHC ngày 22/12/2021.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)