Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Thứ ba, 21/06/2022 14:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022.

Kế hoạch nhằm kiểm tra, khảo sát định kỳ, đột xuất nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức, UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.

Kế hoạch cũng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương; phát hiện những mô hình, gương điển hình, sáng tạo để nhân rộng, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới phát sinh trong công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương và những biện pháp chấn chỉnh kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC.

Thời gian kiểm tra định kỳ từ tháng 6 đến hết 7/2022 và đột xuất theo yêu cầu công tác; thời gian khảo sát tháng 8/2022.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)