Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thứ sáu, 06/05/2022 11:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường kiểm tra tại bộ phận "một cửa" UBND quận Lê Chân

Kế hoạch được ban hành với mục đích đánh giá thực trạng tình hình công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC tại các sở, ban, ngành thành phố, UBND các cấp trên địa bàn thành phố; chỉ ra những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm để đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục những hạn chế; phát hiện kịp thời những sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hiệu quả để có phương án nhân rộng mô hình trong toàn thành phố. Kết quả kiểm tra công tác CCHC là căn cứ đánh giá kết quả công tác CCHC năm 2022, xác định Chỉ số CCHC năm 2022 và là một trong những tiêu chí, cơ sở quan trọng để Chủ tịch UBND thành phố xem xét, đánh giá người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

UBND thành phố yêu cầu: Hoạt động kiểm tra đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực; không làm cản trở hoạt động chuyên môn hàng ngày của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng được kiểm tra. Kết hợp nội dung kiểm tra CCHC chuyên đề của các Sở, ngành, trong đó chú trọng, tập trung hướng dẫn các nội dung công tác CCHC còn hạn chế, có khó khăn, vướng mắc. Kết thúc hoạt động kiểm tra năm 2022 phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo khắc phục, hoàn thiện những vấn đề còn tồn tại, bất cập; khẩn trương chấn chỉnh, xử lý những tập thể, cá nhân sai phạm nếu có. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương được kiểm tra chỉ đạo chuẩn nghiêm túc, đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan phục hoạt động kiểm tra.

Nội dung kiểm tra các lĩnh vực CCHC tập trung vào các nội dung: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Việc khắc phục các nội dung bị trừ điểm trong Chỉ số CCHC năm 2021 của UBND thành phố; khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua thanh tra, kiểm tra các nội dung có liên quan về CCHC (nếu có).

Đoàn Kiểm tra sẽ do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường làm Trưởng Đoàn cùng với các thành viên Đoàn kiểm tra là lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố. Dự kiến sẽ thực hiện kiểm tra từ tháng 6/2022 - 11/2022.

Nguồn: Haiphong.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)