Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính

Thứ sáu, 15/04/2022 14:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra chỉ tiêu: Hằng năm giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính (PAPI). Để đạt được các chỉ tiêu này cần có sự đóng góp không nhỏ của công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Đẩy mạnh cơ chế một cửa liên thông

Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai cụ thể; công bố, công khai các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh... Năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành 22 quyết định công bố danh mục TTHC, 123 văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC, công bố 1.553 TTHC.

Giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Các TTHC đều được các đơn vị, địa phương niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công các huyện, thị, thành phố, trụ sở các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC, công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cùng với đó, việc rà soát, đưa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được thực hiện thường xuyên. Tính đến hết năm 2021, có 1.319 TTHC giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong đó có 1.270 thủ tục của các sở, ngành, còn lại của cơ quan Trung ương và của một số doanh nghiệp. Trong 1.270 thủ tục này, có 929 thủ tục thực hiện theo nguyên tắc 5 tại chỗ.

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công TP Móng Cái. Ảnh: Vi Thu (Trung tâm TT-VH Móng Cái)

Tất cả các TTHC đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa hiện đại cấp xã đều được xây dựng quy trình nội bộ giải quyết, đảm bảo phân rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết; gắn với rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết so với thời gian quy định. Qua đó, năm 2021, Sở Tư pháp đã cắt giảm thời gian của 93 TTHC; Sở NN&PTNT cắt giảm thời gian của 108 TTHC, Sở Công Thương cắt giảm thời gian 128 TTHC... Những kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp về TTHC đều được xem xét, giải quyết kịp thời

Tăng cường thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Cùng với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Trước hết, các sở, ngành, địa phương tích cực tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của người dân, trong đó vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đối với những thủ tục đủ điều kiện; hướng dẫn thực hiện hỗ trợ giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Năm 2021, đã có trên 2.000 lượt tin, bài phóng sự đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về cải cách TTHC.

Giải quyết TTHC về lĩnh vực tài nguyên, môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tháng 3/2022.

Cùng với đó, tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, trong đó có Văn bản số 4842/UBND-XD6 ngày 27/7/7021 về việc thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Hiện nay, toàn tỉnh đã cung cấp 1.862 dịch vụ công, trong đó 557 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 1.102 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh đã hoàn thành tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia là 1.180 thủ tục.

Qua đó, việc giải quyết các TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã được các sở, ngành, địa phương thực hiện nhanh chóng, Năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đã tiếp nhận gần hơn 857.500 hồ sơ, trong đó có gần 326.100 hồ sơ trực tuyến. Các đơn vị đã giải quyết hơn 834.900 hồ sơ, trong đó có 402.526 hồ sơ giải quyết trước hạn.

Được biết, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, trong đó có mục tiêu đến năm 2025, 100% TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 100% dich vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đáp ứng yêu cầu, nhu cầu sử dụng khai thác của các cơ quan, đơn vị và người dân, doanh nghiệp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

Việc hoàn thành các mục tiêu này không chỉ đóng góp vào thành công thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI; mà còn đóng góp vào việc thực hiện thành công Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nguồn: Quangninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)