Hà Nội: Đang thực hiện đúng tiến độ cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu

Thứ năm, 07/04/2022 14:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 của Chính phủ đang được Hà Nội triển khai đúng tiến độ. Đối với 14/25 dịch vụ công thực hiện trong tháng 3/2022, đến nay đã hoàn thành cung cấp 14/14 dịch vụ công thiết yếu mức độ 3, mức độ 4 (đạt 100%).

Hà Nội đang hoàn thành lộ trình đưa 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh minh họa

Hoàn thành tích hợp 25 dịch vụ công vào tháng 5/2022

Sáng 6/4, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin về việc triển Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ.

Hà Nội đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện việc kết nối, tích hợp, khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tái cấu trúc, xây dựng, tích hợp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với tối thiểu 794 TTHC/1.135 TTHC đủ điều kiện xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Từ ngày 1/10/2021, Thành phố đã tổ chức triển khai thử nghiệm Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Công an kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin, thống nhất phương án và thực hiện kết nối thành công Hệ thống dịch vụ công trực tuyến thử nghiệm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên môi trường thử nghiệm.

Về tiến độ thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Đề án 06/Chính phủ: Đối với 14/25 dịch vụ công thực hiện trong tháng 3/2022: Đã hoàn thành cung cấp 14/14 dịch vụ công thiết yếu mức độ 3, mức độ 4 (đạt 100%).

Trong đó 11/14 dịch vụ công thiết yếu đã kết nối và chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình tại Đề án số 06/CP; 3/14 dịch vụ công thiết yếu (đăng ký khai sinh-đăng ký khai tử-đăng ký kết hôn) đã thực hiện cung cấp mức độ 3 trên Cổng Dịch vụ công Thành phố, đang chờ kết nối và chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hà Nội cũng sẽ hoàn thành và thực hiện tích hợp 11/25 TTHC thiết yếu theo danh mục tại Phụ lục I Đề án 06/CP theo lộ trình của Chính phủ và các Bộ, ngành (hoàn thành trong tháng 5/2022). Thực hiện tích hợp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình, kế hoạch đề ra...

Tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Hồng Ky cho biết, còn một số hạn chế như việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tại một số quận, huyện, thị xã còn chậm, đặc biệt ở cấp cơ sở còn lúng túng trong triển khai thực hiện; đa số các Bộ, ngành đều chưa thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ đối với dịch vụ công trực tuyến ưu tiên triển khai; việc xác định giá trị pháp lý của hồ sơ điện tử khi người dân, doanh nghiệp nộp trực tuyến còn khó khăn, nhất là đối với người dân khi chưa có chữ ký số cá nhân…

Đẩy mạnh việc tuyên truyền về Đề án 06 của Chính phủ

Đến nay, Công an Thành phố đã triển khai thu nhận trên 5,7 triệu hồ sơ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử và làm sạch 3 cấp đối với 7,9 triệu dữ liệu dân cư, đồng thời cập nhật thông tin trên 462.000 trường hợp hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và trên 11 triệu thông tin tiêm chủng vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Từ ngày 25/02/2022 đến 3/4/2022, đã tiếp nhận 34.281 hồ sơ thu nhận căn cước công dân (CCCD) kèm theo định danh điện tử. Đồng thời, thường xuyên cập nhật dữ liệu dân cư bảo đảm "đúng", "đủ", "sạch", "sống".

"Những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án đã được thành phố triển khai cơ bản đúng tiến độ, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách TTHC", Đại tá Nguyễn Hồng Ky cho biết.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Công an Thành phố sẽ tham mưu Thành ủy Hà Nội ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu Cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06.

Đặc biệt, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Đề án 06 vì đây là Đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích quốc gia, của người dân và doanh nghiệp. Sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phát triển nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối chung.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát quy trình, tái cấu trúc các quy trình giải quyết thủ tục hành chính; Tiếp tục chỉ đạo rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án đã đề ra. Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Thành phố sẽ tập trung và đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của Đề án đến mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô; huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức là những tuyên truyền viên trong việc vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức tham gia thực hiện các TTHC, dịch vụ công kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)