Sở Xây dựng Đắk Lắk: 97% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước hạn

Thứ năm, 07/04/2022 14:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sở Xây dựng cho biết, trong quý 1/2022 đã tiếp nhận 206 hồ sơ, trong đó có 200 hồ sơ giải quyết trước hạn, đạt tỷ lệ 97,08%; 06 hồ sơ đúng hạn, đạt tỷ lệ 2,91%, không phát sinh hồ sơ trễ hạn.

Kiểm tra CCHC tại Huyện Krông Pắc - Ảnh minh họa

Trong quý, Sở thực hiện tiếp nhận và trả lời 9/10 câu hỏi của người dân liên quan đến lĩnh vực xây dựng.  100% TTHC (51/51) được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở, Cổng thông tin điện tử của tỉnh; niêm yết công khai hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo đúng quy định của pháp luật.

Quý II/2022, Sở Xây dựng sẽ thực hiện rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật các cấp đã ban hành trong lĩnh vực xây dựng; kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp, hết hiệu lực hoặc trái pháp luật. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tính hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật, ban hành, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp đến nhân dân.

Chú trọng công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL; chỉ đạo việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa. Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra thực thi công vụ, kiểm tra cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện chức trách công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức. Tiếp tục tổ chức thăm dò ý kiến người dân về giải quyết TTHC.

Nguồn: Daklak.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)