Hà Nội: Rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải thực hiện thường xuyên, có trọng tâm

Thứ ba, 29/03/2022 14:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1003/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; rà soát, thống kê, xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, kế hoạch này sẽ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp. Bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định có liên quan, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước; tăng cường thực hiện liên thông thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan giải quyết; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

UBND thành phố lưu ý các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã trong hoạt động rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải thực hiện thường xuyên, có trọng tâm; bảo đảm một thủ tục hành chính được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất. Quy trình liên thông được thống kê, xây dựng bảo đảm hợp lý, hiệu quả, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức công dân; bảo đảm thuận lợi cho công chức, cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết công việc.

Các cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan tập trung tiến hành rà soát theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ của kế hoạch; tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và dự thảo quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, gửi Văn phòng UBND thành phố xem xét, đánh giá chất lượng.

Các đơn vị được giao chủ trì rà soát, thống kê, xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông tổng hợp kết quả rà soát, dự thảo quyết định phê duyệt quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính và trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)