Thái Nguyên: Nhiều sáng kiến cải cách hành chính có khả năng áp dụng trong toàn quốc

Thứ sáu, 25/03/2022 13:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đẩy mạnh nghiên cứu các sáng kiến, đề tài, đề xuất giải pháp CCHC.


Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động.

Théo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát động trong cán bộ, viên chức, người lao động tích cực nghiên cứu các sáng kiến, đề tài, đề xuất giải pháp CCHC. Trong số các mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC mà các đơn vị gửi về tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của 15 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học về CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Các sáng kiến, đề tài khoa học này cũng đang được triển khai, nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền kiến tạo vì nhân dân phục vụ.

Trong số 15 sáng kiến, đề tài khoa học trên có một số sáng kiến được UBND tỉnh đánh giá có khả năng áp dụng trong phạm vi toàn quốc, như: Đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Triển khai hệ thống phản ánh hiện trường vào công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân trên ứng dụng công dân số Thái Nguyên (C-ThaiNguyen); Sử dụng biên lai điện tử vào việc thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Định Hóa…

Nguồn: baothainguyen.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)