Sở Xây dựng Bắc Ninh: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Thứ tư, 26/01/2022 14:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Năm 2021, Sở Xây dựng Bắc Ninh duy trì việc công bố và niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành; cập nhật đầy đủ các nội dung về TTHC lên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh; tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính (CCHC) ... Với sự nỗ lực của các bộ phận, Sở Xây dựng đứng thứ 2 về CCHC trong khối cơ quan thuộc UBND tỉnh...

Cán bộ Sở Xây dựng hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Cụ thể, ngành Xây dựng đã nâng cao hiệu quả các TTHC được thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hiện nay, Sở Xây dựng có 54 thủ tục hành chính tương ứng với 54 dịch vụ công trực tuyến; trong đó có 48 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Trong năm, Sở Xây dựng phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông thực hiện tích hợp được 45 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Xây dựng lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Sở Xây dựng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án thực hiện cơ chế “5 tại chỗ” và quy trình điện tử trong quá trình giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp.

Kết quả giải quyết TTHC trong năm 2021, Sở Xây dựng nhận tổng số 1584 hồ sơ, trong đó hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3 là 1142 hồ sơ (đạt tỷ lệ 72,1%), hồ sơ nộp trực tiếp là 442 hồ sơ (đạt tỷ lệ 27,9%). Đã giải quyết xong 1505 hồ sơ; trong đó giải quyết sớm là 1426 hồ sơ (đạt tỷ lệ 94,75%), đúng hạn là 79 hồ sơ (đạt tỷ lệ 5,25%), không có tình trạng chậm thời gian giải quyết theo quy định. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu hút các nhà đầu tư, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh.

Nguồn: Bacninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)