Hà Nội: Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Thứ ba, 04/01/2022 14:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Hà Nội vừa quyết đinh thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo đó, 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng giảm thời gian giải quyết 3-5 ngày. Trong đó, thủ tục hành chính thẩm định, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng giảm thời gian giải quyết 3 ngày. Cụ thể, thời gian thẩm định theo quy định là 35 ngày đối với dự án nhóm A giảm xuống còn 32 ngày; với dự án nhóm B từ 25 ngày giảm còn 22 ngày; với dự án nhóm C từ 15 ngày giảm còn 12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục thẩm định, điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở giảm thời gian giải quyết 5 ngày. Cụ thể, với công trình cấp đặc biệt, cấp 1, thời gian thẩm định giảm từ 40 ngày xuống 35 ngày; với công trình cấp 2, cấp 3, giảm từ 30 ngày xuống 25 ngày; với các công trình còn lại, thời gian thẩm định giảm 20 ngày xuống còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục cấp phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C (giảm thời gian giải quyết 5 ngày), từ 20 ngày còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C cũng giảm từ 20 ngày xuống còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Giữa tháng 12/2021, UBND thành phố Hà Nội cũng vừa phê duyệt 48 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội. Trong đó, có 22 quy trình lĩnh vực hoạt động xây dựng; 4 quy trình lĩnh vực kinh doanh bất động sản; 14 quy trình lĩnh vực nhà ở và công sở; 1 quy trình lĩnh vực vật liệu xây dựng; 1 quy trình lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; 3 quy trình lĩnh vực giám định tư pháp; 3 quy trình lĩnh vực quản lý chất lượng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố. Ngoài ra, thành phố phê duyệt 9 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Theo quyết định phê duyệt, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin "một cửa" điện tử của thành phố theo quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)