Cà Mau có 346 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Thứ năm, 18/11/2021 14:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo quyết định ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2021 do Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành, trên địa bàn tỉnh có 346 dịch vụ công trực tuyến, Trong đó, có 254 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 92 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Giao diện Cổng Dịch vụ công tỉnh Cà Mau.

Trong tổng số 346 dịch vụ công trực tuyến, cấp tỉnh có 212 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 45 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp huyện có 25 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 06 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; cấp xã có 17 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 41 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thực hiện cập nhật lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia các dịch vụ công trực tuyến trong danh mục ban hành, hoàn thành trong tháng 11/2021.

Quyết định mới ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/2021 và thay thế Quyết định số 591, ngày 26/03/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2021 của tỉnh Cà Mau.

Nguồn: Camau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)