TP Hồ Chí Minh: Cập nhật, điều chỉnh Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp

Thứ ba, 02/11/2021 14:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trên cơ sở đề nghị của sở, ngành phụ trách lĩnh vực, Văn phòng UBND TPHCM đã tiếp tục cập nhật, điều chỉnh Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp như sau:

1.1. Lĩnh vực tư pháp

- Quốc tịch, khai sinh (bao gồm khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con), khai tử, kết hôn.

- Công chứng, chứng thực được giải quyết tại các tổ chức hành nghề công chứng; các thủ tục chứng thực (chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký,…) được giải quyết tại UBND xã, phường, thị trấn, Phòng Tư pháp quận, huyện, TP Thủ Đức để thực hiện các hồ sơ liên quan về an sinh xã hội, sản xuất, kinh doanh, phòng, chống dịch COVID-19.

- Công chứng, luật sư, thừa phát lại, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, trợ giúp pháp lý, đấu giá tài sản, tư vấn pháp luật, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản được giải quyết tại Sở Tư pháp.

1.2. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường; quản lý công sản

- Đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Miễn, giảm tiền thuê đất trong khu Công nghệ cao.

1.3. Lĩnh vực giao thông vận tải

- Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

- Công bố hạn chế giao thông đường thủy trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương.

- Công bố lại cảng, bến thủy nội địa đối với cảng, bến thủy nội địa còn hiệu lực hoạt động đến trước ngày 15/6/2021.

- Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển.

- Tổ chức lưu thông tạm thời cho xe ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô TPHCM.

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký biển số xe máy chuyên dùng.

- Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

1.4. Lĩnh vực xây dựng

- Hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Sở Xây dựng.

- Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.

- Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình; cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Ban Quản lý Khu công nghệ cao tiếp nhận trực tiếp hồ sơ).

1.5. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn, sản phẩm động vật trên cạn từ cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ vận chuyển ra khỏi địa bàn TPHCM.

- Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn TPHCM.

- Cấp, cấp lại giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

- Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc về buôn bán các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng.

1.6. Lĩnh vực kinh doanh, đầu tư

1.6.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận trực tiếp đối với thủ tục hành chính chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; tiếp nhận trực tiếp thùy theo nhu cầu cấp bách hoặc cần thiết do tổ chức, đơn vị, nhà đầu tư, doanh nghiệp tự xác định đối với các lĩnh vực còn lại (lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài,…).

1.6.2. Ban Quản lý Khu công nghệ cao tiếp nhận trực tiếp đối với các thủ tục:

- Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (thực hiện đối với dự án đầu tư xây dựng).

- Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện tại khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý.

- Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

1.6.3. UBND TP Thủ Đức và UBND các quận, huyện tiếp nhận trực tiếp đối với thủ tục: đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký hợp tác xã.

1.7. Lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn tại cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh, vận chuyển ra khỏi địa bàn TPHCM.

- Đăng ký bản công bố sản phẩm.

1.8. Lĩnh vực lao động

Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu Công nghiệp tiếp nhận trực tiếp đối với các thủ tục:

- Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

- Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

- Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

1.9. Lĩnh vực thương mại quốc tế

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (Ban Quản lý Khu công nghệ cao tiếp nhận trực tiếp hồ sơ).

1.10. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Ngoài các thủ tục nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và thẩm quyền phụ trách, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động xem xét, quyết định tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp các trường hợp cấp bách, cần thiết khác trên cơ sở đề nghị cụ thể của người dân, doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh cần cập nhật, điều chỉnh Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin và gửi về Văn phòng UBND TP để cập nhật, hướng dẫn.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)