Hà Nội: Điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Thứ hai, 01/11/2021 15:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND về điều tra xã hội học xác định chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, từ tháng 10 đến tháng 12/2021, sẽ điều tra xã hội học trên địa bàn Thành phố để xác định chỉ số cải cách hành chính của 22 Sở và 30 đơn vị cấp huyện. Thời kỳ đánh giá, thu thập thông tin về kết quả công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị phát sinh từ ngày 01/01 đến 31/12/2021.

Đối tượng điều tra đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở gồm 5 đối tượng: Đại biểu HĐND thành phố; cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở; lãnh đạo phòng cấp huyện; doanh nghiệp, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính; người dân (cá nhân) có giao dịch thủ tục hành chính. Đối với UBND các quận, huyện, thị xã gồm 5 đối tượng: Đại biểu HĐND cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện; lãnh đạo UBND cấp xã; hộ kinh doanh, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính; người dân (cá nhân) có giao dịch thủ tục hành chính.

Nội dung điều tra là xác định chỉ số cải cách hành chính theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần để làm cơ sở phân tích, đánh giá đúng thực trạng chất lượng công tác cải cách hành chính của từng đơn vị. Thu thập những thông tin đánh giá khách quan, đa chiều về công tác cải cách hành chính và quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Thông qua việc lấy ý kiến đánh giá để nâng cao vai trò giám sát, tăng cường sự hiểu biết và tham gia của người dân vào công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền. Đồng thời, xây dựng báo cáo kết quả điều tra xã hội học xác định chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội làm cơ sở đề ra giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính cho những năm tiếp theo.

Thông qua điều tra nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, sự tham gia của các ngành, các cấp, của người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố. Xác định được điểm điều tra xã hội học, kết quả thành phần cấu thành chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trong năm 2021.

Đặc biệt là thu thập những thông tin, lấy ý kiến đánh giá khách quan, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế về công tác cải cách hành chính của các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính trong nội bộ thành phố năm 2021. Từ đó có cơ sở để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục điểm yếu, đề ra các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của thành phố nói chung, từng đơn vị nói riêng trong thời gian tới.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)