Sở Xây dựng Đắk Lắk đưa 42 thủ tục hành chính tích hợp lên Cổng Dịch vụ công

Thứ sáu, 15/10/2021 16:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sở Xây dựng Đắk Lắk cho biết, đến nay 42 TTHC của đơn vị  đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công. Trong đó, 35 TTHC cung cấp mức độ 3, 4 và 4 TTHC đã tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến. Tổng số hồ sơ đã giải quyết/hồ sơ tiếp nhận trong 9 tháng đầu năm 2021 là 910/949 hồ sơ.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công -Ảnh minh họa

Trong năm 2021, Sở Xây dựng đã rà soát, đánh giá 52 Thủ tục hành chính đang còn hiệu lực gồm: 42 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và 10 thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Kết quả rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng duy trì 20 Thủ tục hành chính hiện hành và dự kiến sửa đổi, bổ sung: 22 Thủ tục hành chính. Đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện duy trì 3 TTHC hiện hành và dự kiến sửa đổi, bổ sung 07 TTHC.

Hiện nay, 100% TTHC được công khai trên trang thông tin diện tử của Sở, Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 100% thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; niêm yết công khai hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên trang thông tin điện tử và bảng niêm yết công khai thủ thục hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, Sở Tiếp tục duy trì bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện việc xây dựng và cải tiến quy trình giải quyết hồ sơ công việc một cách khoa học, có tính trách nhiệm rõ ràng ; Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 

Tổ chức thu thập ý kiến đóng góp, nhận xét của tổ chức, công dân về quy trình giải quyết công việc khi tiếp công dân và giải quyết công việc của cơ quan theo cơ chế một cửa (Qua hệ thống dịch vụ Hành chính công tỉnh).

Nguồn: Daklak.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)