Bắc Ninh: Phê duyệt 122 thủ tục hành chính thực hiện “5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công

Thứ sáu, 08/10/2021 14:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả (gọi tắt “5 tại chỗ”) tại Trung tâm Hành chính công.

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt 122 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 10 Sở, ban, ngành thuộc tỉnh thực hiện “5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và 01 danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư 74 TTHC; Sở Tư pháp 01 TTHC; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 TTHC; Sở Tài nguyên và Môi trường 01 TTHC (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện); Sở Xây dựng 09 TTHC; Sở Công thương 08 TTHC; Sở Thông tin và Truyền thông 07 TTHC; Sở Khoa học và Công nghệ 03 TTHC; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 05 TTHC; Sở Tài chính 03 TTHC.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế “5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công đảm bảo cắt giảm tối đa thời gian đang thực hiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định. Thời hạn hoàn thành trước 10/10/2021.

Cử lãnh đạo, công chức ra làm việc tại Trung tâm Hành chính công đáp ứng các nguyên tắc giải quyết TTHC theo cơ chế “5 tại chỗ”. Danh sách gửi về Trung tâm Hành chính công trước ngày 07/10/2021.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, cập nhật quy trình nội bộ, xây dựng quy trình điện tử tại phần mềm Hệ thống thông tin Một cửa của tỉnh. Thời hạn hoàn thành chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phê duyệt quy trình giải quyết theo cơ chế “5 tại chỗ”.

Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành sắp xếp, bố trí điều kiện làm việc đối với lãnh đạo, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công theo cơ chế “5 tại chỗ”. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/10/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho phép các đơn vị trên được sử dụng thêm con dấu thứ 2 để thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Các đơn vị có trách nhiệm liên hệ với Công an tỉnh làm thủ tục đăng ký thêm con dấu để thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đảm bảo thời gian thực hiện theo quy định.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 15/10/2021.

Nguồn: Bacninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)